Rekeninguittreksel (CODA)

Een CODA of gecodeerd rekeninguittreksel is een elektronisch bestand met daarin de gegevens vermeld op uw rekeninguittreksels en de bijlagen daarbij.

Iedere beweging op uw rekening wordt op gestructureerde wijze geïdentificeerd aan de hand van een eigen code, waardoor uw IT-systeem die beweging ondubbelzinnig kan herkennen en opnemen in uw boekhouding.

 
(Engelstalige versie via CODA - Coded statement of account).