De gestructureerde mededeling

De reeds jarenlang in België gebruikte gestructureerde mededeling van het  ‘+++123/1234/12345+++’ type blijft behouden in de SEPA. Klanten die facturen krijgen met daarop die mededeling, moeten ze opnemen in hun overschrijvingsopdrachten zoals voordien.

Op Europees niveau is er een gestructureerde mededeling uitgewerkt die maximum 25 alfanumerieke tekens telt met de volgende structuur :

‘RF’ gevolgd door een check digit bestaande uit 2 cijfers en maximum 21 alfanumerieke tekens.

Voor meer details over de Europese gestructureerde mededeling wordt verwezen naar de bankstandaard 'XML-bericht voor overschrijvingsopdracht'.